SVS

Återhämtning

En prerehabiliterande gruppverksamhet som växt fram ur projektet ÅKA.

Med en empowermentpedagogik med inriktning på att ge individen förutsättningar till rutiner, motivation och självkänsla.

Götene

Arbetsmarknadsenheten i Götene kommun bedriver ÅKA i sin ursprungliga form med tre steg, återhämtning, klargöra och anpassa.

Samordningsförbundet Västra Skaraborg är med och finansierar det första steget, återhämtning, som är en jag-stärkande gruppverksamhet med empowermentpedagogik. Gruppen träffas ett par gånger varje vecka under 16 veckor. Det sker en grupp- uppstart våren 2018 och en hösten 2018. Både socialtjänst och Försäkringskassan kan remittera individer till Återhämtningen.
 


För frågor om remitteringsförfarande kontaktas:

Robert Olsson, Enhetschef 0511-38 62 39
robert.olsson@gotene.se

Skara

Från och med 1:a april 2018 startar "nya Återhämtningen" (NÅR) i Skara och bedrivs av kommunens enhet Vuxen resurs.

Nya Återhämtningen har samma grund som tidigare, dvs en Aktivitetsrehabilitering med inriktning på att skapa rutiner, öka självinsikt och ge förutsättningar till att åstadkomma en förändring. Gruppverksamhet ges vid tre tillfällen i veckan samt enskilda samtal. Aktiviteter inom samhällsorientering, kultur och friskvård ingår.
Insatsen pågår under 16 veckor som en del i planering mellan remittent och individ. En grupp startar i början av april 2018 och en gruppuppstart sker hösten 2018.

För frågor om remitteringsförfarande kontaktas:

Ralph Tegge, Enhetschef
Ralph.Tegge@skara.se

Vara

På arbetsmarknadsenheten i Vara bedrivs återhämtningen som en jag-stärkande gruppaktivitet vid två tillfällen per vecka. För alla individer som får insatser av arbetsmarknadsenheten i Vara görs en individuell planering. Gruppaktiviteten återhämtning kan användas som ett första steg eller vid sidan av annan aktivitet. Gruppen är inte fast och intag kan ske löpande och i ett tidsperspektiv som är anpassat just efter individen.

Vid frågor om remitteringsförfarande kontaktas:

Håkan Olsson, Sektionschef
0512-31865
hakan.olsson@vara.se

ÅKA modellen

Svenska ESF-rådet tilldelade 2009 SoF Västra Skaraborg medel för att under tre år pröva en hypotes om att aktivitetsrehabilitering – en satsning på rehabilitering i ett läge mellan den medicinska och den arbetslivsinriktade rehabiliteringen – kan medföra fördelar och större möjligheter för deltagare i långvarigt utanförskap att nå den ordinarie arbetsmarknaden och därmed egen försörjning.
Från januari 2012 utvidgades modellen. Istället för att deltagaren efter 16 veckors Återhämtning skulle slussas in i de ordinarie systemen utvidgades modellen att omfatta ytterligare två steg, Klargöra om 12 veckor och Anpassa om 26 veckor.  
ÅKA modellen är en ny form av rehabiliteringsarbete och bygger på integrerad samverkan parterna emellan. Det är först när samtliga delar används tillsammans, som vi vinner framgångar i arbetet med att vägleda deltagarnas rehabiliteringsprocess framåt, dvs. rätt åtgärd till rätt person, vid rätt tillfälle. Insatsen för deltagaren blir sammanhållen och sker samkonstruerat. Utifrån ett samhälleligt välfärdsperspektiv kan det sägas att samhället kan erbjuda rehabilitering av hög kvalité och hindra ett socialt utanförskap.

Dokumentation