SVS

Förstudier

I Samordningsförbundet Västra Skaraborg finns flera individer med en längre sjukskrivning. För att dessa personer ska kunna återgå till arbete finns ett stort behov av någon form av kom igång eller återhämtningsfas innan individerna är redo för att starta sin rehabilitering. 

För de individer som varit sjukskrivna en längre tid eller har en komplex problematik satsar Samordningsförbundet under 2017 på några förstudier där lite olika former av prerehabilitering kan prövas.

Friskvågen

En pre-rehabilitering belägen i Götene kommun där man fokuserar på den gröna kraftens läkning i både kost och trädgårdsarbete. Förstudien har också ett tydligt estetiskt perspektiv med olika inslag som bild, keramik och måleri.

Projekttid 2017-2018

Elings Ark - Individen i centrum

En gård belägen i Vara kommun där djur och det verkligt naturnära står i fokus. Här finns det möjlighet att både få sköta om djur, arbeta i skog o mark men även få meka med bilar eller bygga ett utedass.  På Elings finns också en studio där individen kan få arbeta med ljud och film.

Projekttid 2017-2018

Den stadsnära lantgården

Den stadsnära lantgården är belägen i Lidköpings kommun och erbjuder en prerehabilitering på en gård som är öppen för besökare. Därför finns fokus på att sköta om djuret men också på att göra det fint och tillgängligt för besökare. 

På gården kommer det också vara möjligt att arbeta med odling från den allra första början ändra fram till dess att det ska skördas.

Projekttid 2017-2018