SVS

Grön pre-rehabilitering

En framgångsrik metod

Projektstart: 190101
Projektägare: Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Projektperiod: 190101--190630

Bakgrund
Under perioden första mars 2017 fram till och med den elfte mars 2018 har Samordningsförbundet Västra Skaraborg finansierat tre förstudier som alla har haft möjlighet att prova en form av prerehabilitering. Var och en av förstudierna har skrivit en mindre rapport men intresse har väckts för att ytterligare sprida resultaten och bland annat författa en gemensam utvärderingsrapport alltför att öka legitimiteten för företag inom grön rehabilitering och ge fler deltagare möjlighet att komma närmre arbetslivet. 

Syfte
Syftet med att ta fram en gemensam rapport och spridningsaktiviteter är att visa upp gemensamma erfarenheter och marknadsföra metoder till beslutsfattare inom kommun, Arbetsförmedling, Försäkringskassan och landsting och på det sättet öka legitimiteten för företag inom grön rehabilitering och ge fler deltagare möjlighet att komma närmre arbetslivet.

Mål/Aktiviteter
Målet är att genomföra minst två dialogmöten samt författa en gemensam utvärderingsrapport.

loading...