SVS

Hållbart yrkesliv

Ett projekt för att sänka sjukpenningtalet i Skara kommun och arbeta för att främja arbetslivet i kommunen.

Projektstart: 160101
Projektägare: Skara Kommun
Projektperiod: 2016-2018

Syfte
Utforska och utveckla arbetsformer i samverkan mellan offentlig sektor och privata näringslivet
Medvetandegöra kommunens roll som både arbetsgivare och välfärdsproducent i relation till sjuktalen
Utforska och utveckla arbetsformer för direkta insatser kring den sjuke
Sprida kunskap och dela erfarenheter kring förebyggande arbete och rehabilitering

Mål
Att minska sjukpenningtalen i Skara kommun som arbetsgivare och geografiskt område.

Deltagande parter
Försäkringskassan, Bräcke Diakoni, Avonova, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet, näringslivet och Skara kommun.

Beskrivning av nuläget
Det är höga sjukpenningtal i Skara. Både för dem som är anställda av offentliga sektorn och det privata näringslivet. De som är sjukskrivna jobbar främst inom så kallade kontaktyrken exempelvis lärare, socionom och vårdbiträde. Inom de yrkena jobbar främst kvinnor. De flesta som är sjukskrivna har anställning. De är sjukskrivna för psykiska besvär och besvär med skelett och muskler.
 


Kontakt:
Erica Boegård, Projektledare
073-429 73 08
erica.boegard@skara.se