SVS

LEVEL UP
ett ESF-finansierat projekt

Projektstart: 151101
Projektägare: Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Projektperiod: 151101 – 190631 
 
Projekt LEVEL UP Västra Skaraborg riktar sig till unga vuxna mellan 18 till 29 år som är långtidsarbetslösa (mer än 12 månader), unga med funktionsnedsättning, unga som är eller har varit sjukskrivna samt de med aktivitetsersättning, främst de som har psykisk ohälsa och ungdomar med psykosociala problem och som inte är anställningsbara. 

Projektet har en upparbetad struktur med anställda mentorer i varje kommun. Ungdomarna anvisas till projektet i ett remissförfarande från alla Samordningsförbundets parter och möter inledningsvis sin mentor för att i nästa steg, Level två, gå vidare till en gruppverksamhet. Därefter följer Level tre där ungdomarna har möjlighet att göra kompletterande utbildningar, arbetsprövningar och/eller praktik. I det fjärde steget är tanken att ungdomarna ska komma i arbete eller studier och det unika med projektet är att ungdomarna sedan får behålla sin mentor i ytterligare tre månader.

loading...

Projektets mentorer
Projektets mentorer har utbildats i 7tjugo - metodiken och arbetar lösningsfokuserat där individens styrkor sätts i främsta rummet. Mentorerna har regelbundna träffar med projektledaren och erbjuds även handledning både enskilt och i grupp. 
 
Mål
Projekts yttersta mål är att de unga når studier eller arbete. Projektet syftar till att ge unga människor en chans att återuppta studier och/eller arbete och därigenom ge dem möjlighet till att leva ett produktivt och rikt liv. Projektet vill även på lång sikt förändra nuvarande strukturer så att unga vuxna inte faller mellan stolarna genom att arbeta fram en gemensam metod som kan implementeras i ordinarie verksamheter hos de olika myndigheterna i Västra Skaraborg och hos förbundets samverkanspartners.

Vår modell

Vi har skapat en arbetsmodell för att hitta alla resurser som samhället kan erbjuda, oavsett vem det är som erbjuder dem, i samverkan mellan parterna i regionen. Tillsammans med en mentor hittas styrkor och möjligheter och deltagaren får det stöd som behövs för att utveckla dem. 

Med Level Up får deltagaren en fungerande chans att byta utanför mot innanför, ta sig ur den onda spiralen och  - äntligen - få fotfäste på vägen mot en ljusare framtid.
 

Med det rätta stödet har deltagaren möjlighet att på sikt bli självförsörjande och må bättre igen. Level Up är ett projekt som tar deltagaren ur frustrationen, som lyssnar på deltagarens erfarenheter, hittar styrkor och knuffar framåt. Här skapas nya kontakter, nya rutiner och deltagaren support på vägen till arbete eller studier. 

Att på egen hand hitta rätt bland alla stödformer och program som finns hos kommunerna, Försäkringskassan, regionen och Arbetsförmedlingen kan verka avskräckande. I Level Up får deltagaren en personlig mentor som hjälper till att hitta rätt, pushar, sporrar och som ser till att rätt saker händer! 

Slutrapporter Level Up

Slutkonferens 2019