SVS

UMA

Utbildning-Mentorskap-Affärsutveckling
för arbetsintegrerade sociala företag.

Projektstart: 160801
Projektägare: Coompanion Skaraborg
Projektperiod: 2016-2018

Projektet kommer arbeta med att ASF (Arbetsintegrerade sociala företag) ska ha modeller för affärsutveckling och organisation att utföra dessa, utvecklat nya verksamhetsgrenar för att kunna få fler anställda och deltagare, utvecklat ett koncept rörande pre-rehabtjänster i Skaraborg samt ökad kunskap inom föreningskunskap och mötesteknik.

Samordningsförbundet finansierar projeket tillsammans med Kommunalförbundet Skaraborg samt Östra- och Norra Samordningsförbuden.

Samordningsförbundens medfinansiering är i första hand riktat till utvecklingen av Pre-rehabinsatsernas inom ASF verksamheter. Kommunalförbundets finansiering riktad till affärsutveckling.