Det goda exemplet

  • Utmärkelsen Det Goda Exemplet utses av Arbetsmarknadsenheterna AME/AMA i respektive kommun tillsammans med en handläggare från AF.
  • Utmärkelsen lämnas till en arbetsgivare som har gjort något utöver det vanliga för personer mellan 19 – tom 29 år och som fått möjlighet till en anställning/arbetsprövning/praktik utifrån sina förutsättningar.
  • Att personen har getts möjlighet till att få en anpassad arbetsprövning/praktikplats. Förståelse visas för just den personen, men kan även vara så att anställning inte är riktigt aktuellt ännu.

Pristagare 2017
Bil & Däck, Skara
E-logistik, GötenePristagare 2016
Nossebro Skolkök
Campaff AB, Skara
Unique Pyrotechnic i Götene AB