SVS

Elings Ark – Individen i centrum

Projektägare:                       Försäkringskassan
Projektperiod:                      200215-210215
Projektfinansier:                  Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Bakgrund
På grund av det höga sjukpenningtalet i Vara kommun erbjuder Samordningsförbundet, som en del i en mer omfattande och även förebyggande insats tillsammans med Försäkringskassan, de med en längre eller komplexare sjukskrivning eller med försörjningsstöd en möjlighet till återhämtning i grön miljö. En lyckad förstudie med konceptet grön prerehabilitering genomfördes på Elings Ark i Vara kommun från september 2017 till februari 2018, och från och med februari 2020 erbjuds det igen.
 
Syfte och mål
Insatsen på Elings Ark är en del av paraplyprojektet Vara frisk! Syftet med projektet är att arbeta både förebyggande och åtgärdande med Vara kommuns invånare i syfte att öka den upplevda hälsan och aktivitetsförmågan (och sänka kommunens sjuktal, speciellt för kvinnor) för att på sikt få eller komma åter i arbete.

Målet med den del av Vara frisk! som rör Elings Ark är att individer med en längre eller komplexare sjukskrivning ges möjligheten till grön pre-rehabilitering som en aktiv insats, samt att de som deltar i grön pre-rehabilitering ska, efter genomförd insats, ha en upplevd bättre hälsa och en upplevd ökad aktivitetsförmåga.

Aktiviteter
Aktiviteter som genomförs med deltagare är till exempel (individuellt utformat):

  • Arbete med trädgård, djur och natur
  • Kreativa aktiviteter som målning, sång, musik, enklare snickeri, foto, film, redigering, skrivande samt retorikträning 
  • Lättare motion i naturen eller i gymmet i stallet


Remiss
Är du intresserad av insatsen som privatperson, kontakta din handläggare på den myndighet där du har din försörjning.

Handläggare remitterar in genom att kontakta:
Nancy Wiklund, 076-797 57 86 / kontakt@elingsark.se 
Anneli Jäderholm, 070-726 66 02 / kontakt@annelijaderholm.se

För mer info om den gröna pre-rehabiliteringen besök Elings Arks hemsida!