SVS

Evenemang av andra aktörer

Barn med trauma – föreläsningsdag

Med ökad kunskap kan vi bättre identifiera, bemöta och behandla barn och unga som har upplevt våld och sexuella övergrepp. Dagen fokuserar även på traumasymtom hos barn och hur dessa bemöts och behandlas. Föreläsningen vänder sig till personal inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, HVB, skolhälsovård och andra.

Linda Palmdell, KBT Terapeut och enhetschef Off.Clinic öppenvård på Humana föreläser.

När: 18 september kl 12–16
Var: Centrumhuset, Torggatan 4, Götene

För mer information och anmälan gå in via länken nedan:
https://www.humana.se/individ-och-familj/kalendarium/barn-med-trauma---gotene-18-sep/

Psykiatriveckan i Falköping

Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för alla, men det är ett begränsat antal platser.

När: 21–24 oktober

Se PDF för mer information om föreläsningarna och anmälan.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Välkommen på en konferens med syfte att ge grundläggande kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck. Under dagen får du bred information om hedersbegreppet men också en bild av hur svenska myndigheters möjlighet att agera påverkas när ett barn förs utomlands. Även tillgängliga insatser och behandlingar för barn och vuxna kommer belysas.

När: 14 november kl 8–16
Var: Pingstkyrkan, Odengatan 42, Falköping

Se PDF för program och anmälan.