SVS

Aktuellt

Digitalt seminarie med Edna Eriksson

Det går att se det digitala seminariet om mångfald och inkludering med Edna Eriksson i efterhand genom att klicka på bilden! Maila amanda.hermansson@svsfinsam.se för att få lösenordet till sidan, samt för att få din digitala närvaroblankett.

Höstens föreläsningar

Hur påverkas projektet Kick Off av covid-19?

Kick Off ställer om!
 
Här kommer viktig info om vad som kommer hända med ESF-projektet Kick Off:s planerade aktiviteter framöver!
Följande tre förändringar beskrivs mer utförligt nedan:
 

  1. Rekryteringsutbildningen i april blir digital och komprimerad till två timmar.
  2. Workshopen flyttas till hösten och komprimeras så att det blir totalt två workshops under hösten som planerat.
  3. Vi erbjuder ett digitalt seminarium i ”mångfald och inkludering” för alla deltagare i början av maj!

 
Rekryteringsutbildningen i april blir digital och komprimerad till två timmar.
Alla chefer kommer inom de närmsta dagarna att få mer info med tid, länk och agenda för utbildningen. Den digitala utbildningen kommer ersätta den fysiska utbildningen du som chef och HR redan anmält dig till på Flämslätt och går alltså av stapeln samma dag som du redan är anmäld till men kommer enbart vara i två timmar för att du ska kunna prioritera den även i en tuff arbetssituation!
 
Workshopen flyttas till hösten och komprimeras så att det blir totalt två workshops under hösten som planerat.
Workshop 4 kommer flyttas till hösten (i stället får du ett annat erbjudande för våren – digitalt seminarium i ”mångfald och inkludering”) Workshop 5 och 6 kommer slås ihop till en workshops så tidsåtgången till hösten blir samma som ni planerat för sedan tidigare för de flesta grupper. För de grupper som ännu ej fått workshop 3 kommer vi att försöka ta igen dessa så snart det blir möjligt, eventuellt i aug-sep om det ej öppnas upp möjligheter innan dess vilket innebär att dessa grupper kan komma att få 3 workshopstillfällen under hösten, vi kommer föra en dialog med ansvariga för dessa grupper för att hitta en gångbar lösning.
 
Vi erbjuder ett digitalt seminarium i ”mångfald och inkludering” för alla deltagare i början av maj!
Vi kommer erbjuda alla deltagare, både chefer och medarbetare en fördjupning av inkluderingsspåret i Kick Off. Vi vill i dessa turbulenta tider ställa om så att ni medarbetare får ytterligare kunskap kring mångfald och inkludering, i och med detta nya format skapas också möjlighet för att ni chefer och HR på ett enkelt och innovativt sätt även ni får ökad kunskap i de ämnen och teman som Kick Off arbetar med i workshopserien. Vi kommer anlita en extern föreläsare, detta seminarium kommer vara ett mellanting mellan inspirationsföreläsning och workshops men helt digitalt. Det kommer vara ett seminarium med en extern talare av väldigt hög kvalitet på en fördjupningsnivå. Mer info kommer att komma!
 
Vi är måna om att kunna erbjuda er lösningar som gör att vi kan leverera det ni förväntar er av ert deltagande i projektet Kick Off och har därför utvecklat denna lösning som både tar hänsyn till den unika situation vi befinner oss i men som också möjliggör att vi fortsätter det viktiga arbete vi påbörjat tillsammans!
 
Hör gärna av er med frågor, feedback och idéer!

 
Veronica Witte
Projektledare Kick Off

Filmklipp från våra aktiviteter

Gå in och anmäl dig till höstens aktiviteter på https://kick-off-ht-2020.confetti.events/

Aktiviteter

Vid frågor kontaktas:

Veronica Witte
Projektledare
070-301 22 29
veronica.witte@svsfinsam.se

Kick Off är ett projekt på tre terminer där arbetsplatser ges möjlighet att arbeta för breddad fördomsfri rekrytering med chefer, och för inkluderande arbetsplatser med medarbetare! Klicka här om du vill läsa mer om projektet.