SVS

Aktuellt

Kick Off förlängs med två månader!

I ESF-projektet Kick Off, inkludering & fördomsfri rekrytering, har vi under senare delen av våren erbjudit er alla digitala aktiviteter. Nu har vi hittat en lösning som förlänger projektet med två månader för att vi ska kunna genomföra de fysiska aktiviteter vi har kvar, aktiviteter i projektet kan numera pågå till och med sista mars 2021!
 
Planeringen framåt har därför ändrats och ser nu ut såhär:
 
Inspirationsföreläsningarna med Pelle Sandstrak och Elaine Eksvärd flyttas till januari 2021!
Inspirationsföreläsningarna som varit planerade till den 9 och 17 september 2020 flyttas och kommer i stället att äga rum i januari 2021: eftermiddag 13 januari och förmiddag den 19 januari. Anmälan till dessa tillfällen kommer under hösten. Nu till hösten kickar vi förhoppningsvis igång terminen med ännu en digital föreläsning, live för dem som kan och för övriga finns den tillgänglig via inspelning, mer info om ämne och talare samt tid och datum kommer senare!
 
Workshops
De signaler vi får nu är att vi kommer kunna köra workshops på de flesta platser under hösten, Ann-Sofie har en direktkontakt med någon ansvarig för varje grupp för att anpassa och planera utifrån just era specifika behov. Eftersom vi nu får några fler månader på oss öppnas möjligheten på nytt att vi genomför workshop 6 för workshopgrupperna (denna strök vi i början av coronakrisen men kan nu alltså lägga tillbaka). Vi kommer dessutom att erbjuda komprimerade uppsamlings-workshops på 1,5 timmar på fredagar under hösten 2020 för de workshopdeltagare som missat någon workshop, mer info om detta kommer i augusti!
 
Rekryteringsutbildningar för chefer och HR
Rekryteringsutbildningarna planeras i dagsläget kunna genomföras fysiskt i november 2020, vi kommer sätta ett tak på max 50 personer per tillfälle som vi lyfter bort om restriktionerna ändras till dess. Mer om innehållet kommer i början av hösten medan anmälan för de olika tiderna kommer släppas till berörda inom kort.
 
Vi vet att några av er som deltar, särskilt i privat sektor, är hårt drabbade av coronakrisens påverkan. Vi vill därför betona att vi ERBJUDER aktiviteterna vi beskriver här men har självklart full förståelse för er som inte kan prioritera dessa i dagsläget. 
 
Vet du någon mer som vill vara med i Kick Off?
Utöver alla aktiviteter ovan så kommer vi att erbjuda fler att vara med i ett snabbspår av projektet, framförallt för chefer och HR, detta kommer att skickas ut i ett separat erbjudande ni kan sprida till intresserade kollegor! Vi kommer även att gå ut och erbjuda nya företag och kommuner att finnas med i ett snabbspår av projektet, här är begränsat antal platser så det kommer att vara först till kvarn som gäller!

 
Veronica Witte
Projektledare Kick Off

Digitalt seminarie med Edna Eriksson

Det går att se det digitala seminariet om mångfald och inkludering med Edna Eriksson i efterhand genom att klicka på bilden! Maila amanda.hermansson@svsfinsam.se för att få lösenordet till sidan, samt för att få din digitala närvaroblankett.

Inspirationsföreläsningar

Filmklipp från våra aktiviteter

Gå in och anmäl dig till aktiviteterna i Kick Off på https://kick-off-ht-2020.confetti.events/

Aktiviteter

Vid frågor kontaktas:

Veronica Witte
Projektledare
070-301 22 29
veronica.witte@svsfinsam.se

Kick Off är ett projekt på tre terminer där arbetsplatser ges möjlighet att arbeta för breddad fördomsfri rekrytering med chefer, och för inkluderande arbetsplatser med medarbetare! Klicka här om du vill läsa mer om projektet.