SVS

Kick Off är ett projekt på tre terminer där arbetsplatser ges möjlighet att arbeta för breddad fördomsfri rekrytering med chefer, och för inkluderande arbetsplatser med medarbetare!

Inspirationsföreläsningar

Kick Off pågår under tre terminer och varje termin inleds med en inspirationsföreläsning för alla projektets deltagande chefer och medarbetare. Föreläsarna kommer att vara välkända 
inspiratörer som på ett humoristiskt sätt berör normer och värderingar. 

Workshops

Vid två tillfällen per termin kommer våra utbildningsledare ut till deltagande företag för workshops hos er. Vi kommer arbeta med ett kreativt och lättsamt material för att beröra de olika diskrimineringsgrunderna så som ålder, kön, etnicitet och funktionsvariation i syfte att påverka attityder för att möjliggöra större inkludering i arbetslivet.

Rekryteringsutbildningar

Chefer och HR får totalt 3 heldagars utbildning kring hur rekryteringsprocessen kan utvecklas för breddad, fördomsfri rekrytering, deltagande företag och organisationer får här också möjlighet att lära av varandra. Konsult kommer tas in för dessa utbildningar som kommer förläggas utspritt under projektperioden.

Vi skapar möjligheter

För en attraktiv arbetsplats!

Projektet pågår från september 2019 och i tre hela terminer, totalt kommer projektet ha minst 350 deltagare. Både privata företag och offentlig sektor kommer delta. Du som arbetsgivare kan anmäla intresse för att delta med en grupp/enhet/avdelning från ditt företag samt minst någon chef eller HR om du finns i Västra Skaraborg (Lidköping, Skara, Götene, Vara, Essunga). Du deltar med dina medarbetares tid, vi står för resten! Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och Samordningsförbundet i Västra Skaraborg.

Fakta om projektet

Projektperiod: 2019-04-01 - 2021-05-31
Projektägare: Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Samordningsförbundet Västra Skaraborg har blivit beviljade ett nytt ESF-projekt som kommer starta i april 2019. Ni som arbetsplatser erbjuds att delta i en tvåårig kompetensutvecklingsinsats som ska främja en breddad rekrytering och ett mer inkluderande arbetsliv! Hela arbetsplatsen eller enskilda arbetslag deltar varje termin i en inspirationsföreläsning och två uppföljande workshops (det senare förlagt till arbetsplatsen). Chefer och HR kommer få ett utbildningspaket med ytterligare en heldagsutbildning per termin i syfte att fördjupa sig i själva rekryteringsprocessen. Utbildningarna är gratis och erbjuds av Samordningsförbundet Västra Skaraborg i form av en projektfinansiering från Europeiska socialfonden.

Syfte
Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur diskriminering kan förhindras och hur lika rättigheter och möjligheter kan främjas. Detta genom att synliggöra och utöva påverkan på diskriminerande normer och strukturer.
 
Bakgrund
Förbundet har under tid satsat på aktiviteter som ska stärka och göra människor utanför arbetslivet mer rustade att ta ett jobb men vill nu också satsa på utbildningsinsatser till arbetsgivare och arbetstagare i syfte att främja en ökad inkludering och breddad rekrytering. 

Aktiviteter
Ca 500 personer inom privata och offentliga verksamheter deltar i detta tvååriga projekt och varje termin deltar de i en inspirationsföreläsning och två uppföljande workshops. Chefer och HR kommer få ett fördjupat utbildningspaket med ytterligare en heldags utbildning per termin.