Frukostmöten
Samordningsförbundet Västra Skaraborg bjuder in till frukostmöten för personal inom de fyra myndigheterna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra götalandsregionen samt kommunerna Lidköping, Götene, Vara, Skara och Essunga. 

Frukostmötet är tänkt att vara en mötesplats och ett forum för aktuella diskussioner. Vi kommer se på kortfilmer av psykiatriker Åsa Kadowaki i ämnet psykisk hälsa och diskutera innehållet.

Frukostmöten erbjuds vid följande tillfälle:

25 april Götene  
Helenagården lokal Berget
Norra skaravägen 34, 533 30 Götene

3 maj Lidköping
Social & Arbetsmarknad 
Fiskaregatan 4, 531 30 Lidköping

25 maj Vara 
Enheten för arbete och sysselsättning Odengården 
Odengatan 23, 534 31 Vara

Frukostmötet pågår mellan 8:00-9:00,
frukost serveras från 7:45.

Vid frågor kontakta Veronica Witte på veronica.witte@svsfinsam.se eller på 010-119 27 95.


Föreläsningar
Samordningsförbunden i Skaraborg har nöjet att återigen erbjuda medarbetare i samverkande myndigheter föreläsning med psykiatriker Åsa Kadowaki. Åsa arbetar idag som konsulterande psykiater och KBT- terapeut. Hennes stora intresse är hur man når och vidmakthåller den psykiska hälsan. Under dagen kommer Åsa ge er redskap och nya infallsvinklar kring hur man kan arbeta för att främja psykisk hälsa!

Deltagandet är kostnadsfritt och kaffe serveras. Åsas föreläsningar är populära och antalet platser begränsade så anmäl dig så snart som möjligt då vi räknar med att det blir fullsatt!

Föreläsningen erbjuds vid följande tillfälle:

21 sep Skövde, 13:30-16:00
Billingehus,Alphyddevägen, Skövde

24 sep Vara, 13:30-16:00
Vara konserthus, Allégatan 49, Vara

25 sep Mariestad, 9:00-11:30
Maria Nova, Blombackagatan 16, Mariestad

26 okt Tidaholm, 9:00-11:30
Sagabiografen, Torggatan 7, Tidaholm

23 okt Götene, 9:00-11:30
Sessionssalen Centrumhuset, Götene kommun,Torggatan 4

24 okt Mariestad, 9:00-11:30 Maria Nova
Blombackagatan 16, Mariestad

24 okt Tibro, 9:00-11:30
Tibroparken , Östra Långgatan 56, Tibro

Vid frågor kontaktas:
Ann-Sofie Lövgren
010-119 28 58, ann-sofie.t.lovgren@forsakringskassan.se
Veronica Witte 
010-119 27 95, veronica.witte@svsfinsam.se


Konsultativt stöd
Samordningsförbunden i Skaraborg erbjuder sjuksköterskor, personal inom psykisk hälsa, rehabiliteringskoordinatorer och rehabiliteringspersonal att få konsultera psykiatriker och KBTpsykoterapeut Åsa Kadowaki i salutogent förhållningssätt. Åsa är handledarutbildad och jobbar med såväl traditionell KBT som ACT. Salutogent förhållningssätt handlar om att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening. Att fokusera på de faktorer som ger välbefinnande.

Handledningen kommer handla om hur man bemöter människor med psykisk ohälsa som söker vård. Deltagare är välkomna att ta med egna fall och teoretiska frågor.

Deltagandet är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag är 10 september för tillfällen i september och 15 oktober för tillfällen i oktober.

Konsultativt stöd erbjuds vid följande tillfälle:

21 sep Skövde, 9:00-11.30, 
Billingehus, Alphyddevägen Skövde

24 sep Lidköping, 9:00-11:30
De La Gardie gymnasiet, Stenportsgatan 21

25 sep Mariestad, 13:30-16:00
Maria Nova, Blombackagatan 16

26 okt Tidaholm, 13:30-16:00
Kyrkans hus, Norra Kungsvägen 6

23 okt Götene, 13:30-16:00
Sessionssalen Centrumhuset,Torggatan 4

24 okt Mariestad, 13:30-16:00
Residenset, Marieholmsbron

24 okt Tibro, 13:30-16:00
Näringslivets hus, Järnvägsgatan 17

 

Kollegial konsultation
Samordningsförbunden erbjuder även i år läkare i
primärvården kollegial konsultations handledning
utifrån medicinsk bedömning, diagnostik,
beslutsfattande och professionellt
förhållningssätt. Förra årets handledning
utvärderades mycket positivt. Basen är kognitiv
beteende terapeutisk analys och
förhållningssätt. Handledarna är även i år
allmänläkare Urban Bengtson med KBT steg 1
utbildning och Karin Happstadius med mångårig
handledarerfarenhet. Båda är till vardags
verksamma i Östergötland.

Handledningen sker i grupp och utgår helt från deltagarnas egna patientfall. För dig som gick handledningen 2017 erbjuds fortsättningsgrupper vid tre olika tillfällen. 

Deltagandet är kostnadsfritt, sista anmälan 10 september för tillfällen i september och 15 oktober för tillfällen i oktober. Eftersom platserna är eftertraktade är anmälan bindande men kan överlåtas till kollega,utebliven plats kan debiteras med 500 kr.

Kollegial konsultation erbjuds vid följande tillfälle:

18 sep Lidköping, Lidbeckska huset, 9:00-12:00
18 sep Vara, Odengården, 13:30-16:30
19 sep Skövde, Scandic, 9:00-12:00 eller 13:30-16:30
23 okt Mariestad, Residenset, 9:00-12:00 eller 13:30-16:30
23 okt Skövde, Stationsgatan 14, 9:00-12:00
23 okt Lidköping, Lidbeckska huset, 13:30-16:30
24 okt Tidaholm, Kyrkans hus, 9:00-12:00 eller 13:30-16:30
24 okt Falköping, Lärcenter M233, 9:00-12:00 eller 13:30-16:30

 

Under hösten 2017 har Åsa Kadowaki haft flera föreläsningar runt om i Skaraborg som varit mycket uppskattade.

Kortfilmen "Att må normalt" ovan är en av flera kortfilmer av Åsa Kadowaki och kortfilmerna "Psykologiska effekter", "vad är stress?" och "Att ha sina känslor" finns på Youtube.

Material 

Utväg - Våld i nära relation

Den 7 december hölls en utbildning i Lidköping om våld i nära relation som riktade sig till arbetsgivare.

KUR Skaraborg är en kunskaps-satsning över myndighets-gränserna som syftar till
att ge ökad kompetens om psykiska diagnoser/ funktionshinder
och en ökad samverkan.