SVS

Kompetensutveckling

KUR Skaraborg är en kunskaps-satsning över myndighets-gränserna som syftar till

att ge ökad kompetens om psykiska diagnoser/ funktionshinder

och en ökad samverkan.

Åsa Kadowaki

Under 2017 och 2018 har Åsa Kadowaki haft flera föreläsningar runt om i Skaraborg som varit mycket uppskattade.

Kortfilmen "Att må normalt" ovan är en av flera kortfilmer av Åsa Kadowaki och kortfilmerna "Psykologiska effekter", "vad är stress?" och "Att ha sina känslor" finns på Youtube.

Material

Frukostmöten
Samordningsförbundet i Västra Skaraborg har våren och hösten 2018 arrangerat frukostmöten för personal inom de fyra myndigheterna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra götalandsregionen samt kommunerna Lidköping, Götene, Vara, Skara och Essunga. 

Frukostmötet är tänkt att vara en mötesplats och ett forum för aktuella diskussioner. 

Så snart nästa omgång med frukostmöten är planerade så kommer uppdaterad information!