SVS

Höstens föreläsnigar med Åsa Kadowaki

Nu är det dags igen för våra populära föreläsningar med psykiatriker och KBT-terapeut Åsa Kadowaki! Nedan finns de olika tillfällena, klicka på respektive länk för att komma till anmälningssidan för just det tillfället.

Att ha diagnos och leva sitt liv – en interaktiv föreläsning med Åsa Kadowaki
Måndag 7/10 kl 9-11.30 på Röda kvarn i Lidköping

Vi har nöjet att återigen erbjuda medarbetare inom våra parter att delta på en interaktiv föreläsning med Åsa Kadowaki. Allt fler invånare får en psykiatrisk diagnos. Vad är skillnaden mellan dem? Hur påverkar det samspelet med andra och reaktioner på krav?

Åsa arbetar idag som konsulterande psykiatriker och KBT-terapeut. Hon pratar om vilka förutsättningar en diagnos kan innebära och hur det kan bemötas från omgivningen. Hon pratar också om motivation och behovet av gemensam riktning med målet att höja funktions- och aktivitetsförmåga.

Konsultativt stöd med Åsa Kadowaki
Måndag 7/10 kl 13.30-15.30 på Lidbeckska huset i Lidköping

Vi erbjuder er läkare ett unikt tillfälle att få konsultativt stöd med psykiatriker och KBT-terapeut Åsa Kadowaki!

Åsa är handledarutbildad och jobbar med såväl traditionell KBT som ACT. Handledningen kommer att handla om hur man bemöter människor med psykisk ohälsa som söker vård. Hon kommer utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt att fokusera på kommunikation, på det som är hjälpsamt på riktigt och som är faktorer som ger välbefinnande.

En stärkt läkarprofession – en interaktiv föreläsning med Åsa Kadowaki
Måndag 7/10 kl 18-20 i Insikten på SkaS

Vi erbjuder er läkare att delta på en föreläsning där psykiatriker och KBT-terapeut Åsa Kadowaki föreläser om hur man i dagens kontext med vårdval och pålästa kunder vidmakthåller/stärker sin yrkesprofession.

Åsa är handledarutbildad och jobbar med såväl traditionell KBT som ACT. Föreläsningen kommer att ta sin utgångspunkt i ett hälsofrämjande förhållningssätt, fokusera på kommunikation och på det som är hjälpsamt på riktigt samt faktorer som ger välbefinnande.

Seminarium med Åsa Kadowaki
Tisdag 8/10 kl 9-11.30 på Lidbeckska huset i Lidköping

Vi erbjuder er som är behandlande/rådgivande personal att delta på ett seminarium där psykiatriker och KBT-terapeut Åsa Kadowaki utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt leder oss i hur man kan bemöta människor med psykisk ohälsa som söker vård.

Åsa är handledarutbildad och jobbar med såväl traditionell KBT som ACT. Ett hälsofrämjande förhållningssätt handlar om att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening och att fokusera på de faktorer som ger välbefinnande. Åsa ger oss därför också redskap och nya infallsvinklar på hur man kan främja psykisk hälsa.

En stärkt läkarprofession – en interaktiv föreläsning med Åsa Kadowaki
Tisdag 8/10 kl 13.30-16 på Rosers Salonger i Skara

Vi erbjuder er läkare att delta på en föreläsning där psykiatriker och KBT-terapeut Åsa Kadowaki föreläser om hur man i dagens kontext med vårdval och pålästa kunder vidmakthåller/stärker sin yrkesprofession.

Åsa är handledarutbildad och jobbar med såväl traditionell KBT som ACT. Föreläsningen kommer att ta sin utgångspunkt i ett hälsofrämjande förhållningssätt, fokusera på kommunikation och på det som är hjälpsamt på riktigt samt faktorer som ger välbefinnande.