SVS

Vår modell

Vi har skapat en arbetsmodell för att hitta alla resurser som samhället kan erbjuda, oavsett vem det är som erbjuder dem, i samverkan mellan parterna i regionen. Tillsammans med en mentor hittas styrkor och möjligheter och deltagaren får det stöd som behövs för att utveckla dem. 

Med Level Upgrade får deltagaren en fungerande chans att byta utanför mot innanför, ta sig ur den onda spiralen och äntligen få fotfäste på vägen mot en ljusare framtid. 

Med det rätta stödet har deltagaren möjlighet att på sikt bli självförsörjande och må bättre igen. Level Upgrade är en verksamhet som tar deltagaren ur frustrationen, som lyssnar på deltagarens erfarenheter, hittar styrkor och knuffar framåt. Här skapas nya kontakter, nya rutiner och deltagaren support på vägen till arbete eller studier. 

Att på egen hand hitta rätt bland alla stödformer och program som finns hos kommunerna, Försäkringskassan, regionen och Arbetsförmedlingen kan ibland vara svårt. I Level Upgrade får deltagaren en personlig mentor som hjälper till att hitta rätt, pushar, sporrar och som ser till att rätt saker händer! 

Huvudmentorer

Essunga
Ulrika Edvardsson
0512-57 095
ulrika.edvardsson@essunga.se 

Götene
Tim Allen
0511-38 68 19
timothy.allen@gotene.se

Lidköping
Nina Björkman
0510-77 04 60
nina.bjorkman@lidkoping.se

Skara
Ulrika Nordmark
0511-32 908
ulrika.nordmark@skara.se

Vara
Malin Dahlberg
0512-31 960
malin.dahlberg@vara.se

AME-chefer

Essunga
Sofia Palcic
0512-57 183
sofia.palcic@essunga.se

Götene
Jasmin Julardzija
0511-38 68 31
jasmin.julardzija@gotene.se

Lidköping
Elin Süttenbach
0510-77 07 48
elin.suttenbach@lidkoping.se

Skara
Carl Marvén
0511-32 422
carl.marven@skara.se

Vara
Håkan Olsson
0512-31 865
hakan.olsson@vara.se

Vid frågor kontaktas:

Ann-Sofie Lövgren
070-889 24 44
ann-sofie.lovgren@svsfinsam.se

Projektägare: Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Projektperiod:190701 – 211231 

Bakgrund
Level Upgrade är en förlängning och utveckling av ESF-projektet Level Up. I Level Upgrade har metodiken som bygger på empowerment förankrats och implementerats i kommunerna med arbetsmarknadsenheterna som utförare. Samtliga kommuner i Västra Skaraborg deltar i Level Upgrade och erbjuder metodikens alla delar. Samordningsförbundet Västra Skaraborg står som projektägare och finansierar en Verksamhetsledare, utbildningar, nätverk, handledning och uppföljningar.
 
Målgrupp
Level Upgrade riktar sig till personer i arbetsför ålder (18-64 år) som är långtidsarbetslösa, har en eller flera funktionsvariationer, som är eller har varit sjukskrivna med främst på grund av psykisk ohälsa. Men också till de som har psykosociala problem, låg skolbakgrund och som i dagsläget inte är anställningsbara då flera saker är ouppklarade. Verksamheten ska finnas till de som har provat olika åtgärder och insatser tidigare, men som inte hittat rätt i dessa. 

Stegförflyttning
Level Upgrade har en upparbetad struktur med en eller flera anställda mentorer i varje kommun. Deltagare kan anvisas till Level Upgrade på remiss från alla Samordningsförbundets parter.

I Level ett möter deltagaren sin mentor i olika individanpassade aktiviteter, för att i nästa steg, Level två, gå vidare till en gruppverksamhet. Därefter följer Level tre där deltagaren har möjlighet att göra kompletterande utbildningar, arbetsprövningar och/eller praktik. I Level fyra är tanken att deltagare ska komma i arbete eller studier och här finns mentorerna kvar som bollplank och säkerhetsnät för deltagare i ytterligare tre månader.  

Mål
Level Upgrades yttersta mål är att deltagarna når studier eller arbete. Verksamheten syftar till att ge deltagarna en chans att återuppta studier och/eller arbete och därigenom ge dem möjlighet till att leva ett produktivt och rikt liv. Level upgrade vill även påverka för ökad samverkan mellan myndigheter och övriga verksamheter som har kontakt med en deltagare, för att minimera risken till att personen faller mellan stolarna och maximera möjligheterna till att nå självförsörjning utifrån deltagarens egna förmåga och resurser.