SVS

Friskvågen Pre-rehabilitering

Projektägare:                        Götene kommun
Projektperiod:                      170901-201231
Projektfinansier:                  Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Bakgrund
På grund av det höga sjukpenningtalet som var vid projektstart i Götene kommun, inklusive höga sjukpenningtal hos Götene kommun som arbetsgivare, har Samordningsförbundet Västra Skaraborg i samverkan med kommunen, Försäkringskassan och Nya Mästers Handelsträdgård AB erbjudit prerehabilitering enligt förstudien Friskvågens koncept till långtidssjukskrivna sedan 2017-09-01. 
 
Syfte och mål
Syftet med samarbetet har varit att ge sjukskrivna, med eller utan anställning, en prerehabiliterande insats i syfte att ge individen ökad aktivitetsförmåga och förbättrad hälsa så att individen sedan helt eller delvis ska kunna gå tillbaka till ordinarie arbete, annat arbete via arbetsträning, praktik eller annan sysselsättning. För Götene kommun som arbetsgivare är möjligheten till prerehabilitering ytterligare ett verktyg för chefer i syfte att minska sjukfrånvaron.
 
Aktiviteter
Aktiviteter som genomförs med deltagare är till exempel (individuellt utformat):

  • Arbete i trädgårdsmiljö med växter i rehabiliterande syfte. 
  • Kreativa aktiviteter där deltagaren fått använda händer och sinnet som målning, skulptering, lera och handarbete.
  • Mindfulness, yoga, avslappning och lättare motion.


Remiss
Är du intresserad av insatsen som privatperson, kontakta din handläggare på den myndighet där du har din försörjning.

Handläggare remitterar in genom att kontakta:
Viola Lugn Olsson, 070-999 57 66 / viola@mastersblommor.se