Friskvågen
Avtalssamverkan med Götene kommun

Projektstart: 170901
Projektägare: Götene kommun
Projektperiod: 170901—181231
 
Bakgrund
På grund av det höga sjukpenningtalet i Götene kommun, inklusive Götene kommun som arbetsgivare, har Samordningsförbundet Västra Skaraborg i samverkan med Götene kommun, Försäkringskassan och Nya Mästers Handelsträdgård AB erbjudit prerehabilitering enligt förstudien Friskvågens koncept till långtidssjukskrivna sedan 2017-09-30. Dessförinnan hade förstudien pågått med samma aktörer under perioden 2017-03-01 – 2017-07-31, då helt finansierat av Samordningsförbundet. Sedan 2017-09-01 finns det 15 platser att disponera, varav Samordningsförbundet finansierar 10 platser och Götene kommun 5 platser. 
 
Syfte och mål
Syftet med samarbetet har varit att ge sjukskrivna, med eller utan anställning hos någon arbetsgivare inom Götene kommun, en prerehabiliterande insats i syfte att ge individen ökad aktivitetsförmåga och förbättrad hälsa så att individen sedan helt eller delvis ska kunna gå tillbaka till ordinarie arbete, annat arbete via arbetsträning, praktik eller annan sysselsättning. För Götene kommun som arbetsgivare är möjligheten till prerehabilitering ytterligare ett verktyg för chefer i syfte att minska sjukfrånvaron.
 
Aktiviteter
Aktiviteter som genomförts med de sjukskrivna är till exempel (individuellt utformat):
·       Arbete i trädgårdsmiljö med växter i rehabiliterande syfte
·       Kreativa aktiviteter där deltagaren fått använda händer och     sinnet som målning, skulptering, lera och handarbete
·       Mindfulness
·       Yoga
·       Avslappning
·       Lättare motion

Måluppfyllelse
Totalt under 2017 har 36 personer deltagit i projektet, inklusive förstudien. Vid årsskiftet 2017/2018 fanns 18 personer inskrivna hos Mästers. De flesta som lämnat projektet har gått vidare till praktik, arbete eller annan aktivitet. Några började med prerehabilitering för tidigt, vilket gjorde att de fick avbryta i förtid. Enligt Mästers är de flesta på väg mot ett bra liv.