Stärkt samverkan för kvinnors ohälsa

Ett åtgärdsprogram för att minska sjukpenningtalen.

Projektstart: 161101
Projektägare: Försäkringskassan
Projektperiod: 161101—171231 projektet fortsätter dock under 2018 som en fortsättning/fördjupning
 
Bakgrund/syfte
Sedan flera år har vi sett en ökad ohälsa för kvinnor i offentlig verksamhet. Så med Tidaholmsprojektet som ledstjärna har vi sett en möjlighet att påverka sjukpenningtalet genom ökad samverkan mellan Försäkringskassan, vårdcentralerna och Kommunen som arbetsgivare. Genom tidig samverkan får fler individer möjlighet att kunna vara kvar i sitt arbete.
Försäkringskassan har under perioden 2016-10-01—2017-12-31 beviljats medel från Samordningsförbundet Västra Skaraborg för att pröva lite olika angreppssätt beroende på lokala förutsättningar i Essunga kommun, Götene kommun och för Vård och omsorgsförvaltningen i Lidköpings kommun.
 
Mål
Det övergripande målet med projektet är att se ett sjunkande sjukpenningtal samt upparbeta en modell för samverkan mellan hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och kommunen som arbetsgivare. Fokus ska ligga på kvinnor med psykisk ohälsa med en anställning inom offentlig sektor.
Samverkansmodellen ska implementeras under projekttiden.