Uppdrag

Samordningsförbundet Västra Skaraborgs
uppdrag är att:

  • Finasiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att öka deltagarnas aktivitets- och arbetsförmåga.  
  • Stödja samverkan mellan samverkansparterna.

    Vår vision och värdegrund
    Vi skapar möjligheter!
    Vi samordnar våra resurser för att ta tillvara och utveckla individens förmågor genom att sätta individen i fokus och vara nytänkandeengagerade och tillåtande!
Samordningsförbundet Västra Skaraborg finansieras gemensamt av våra partners: Essunga, Götene, Lidköping, Skara och Vara kommuner, Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Kansli

Christel Martinsson
Förbundschef
christel.martinsson@svsfinsam.se

Veronica Witte
Förbundssekreterare/Processtödjare
veronica.witte@svsfinsam.se

Elin Süttenbach
Projektledare Level up
elin.suttenbach@svsfinsam.se

Styrelse

Ordförande
Gunilla Druve Jansson, Västra Götalandsregionen
(g.druve@telia.com)
Vice ordförande
Louise Ahlgren, Försäkringskassan
(louise.ahlgren@forsakringskassan.se)
Ledamot
Jan-Olov Lundqvist, Arbetsförmedlingen
(jan-olov.lundqvist@arbetsformedlingen.se)
Ledamot
Lena O Jenemark, Lidköpings kommun
(lena.jenemark@lidkoping.se)
Ersättare
Åsa Karlsson, Götene kommun
(asa.karlsson@gotene.se)
Karl Wiktorsson, Västra Götalandsregionen
(karl.wiktorsson@gmail.com)
Michael Karlsson, Skara kommun
(michael.karlsson@skara.se)
Ulf Genitz, Vara kommun
(ulf.genitz@vara.se)
Elsy Lundberg Östrand, Essunga kommun
(elsy.lundberg@essungajuridik.com)
Emma Johansson, Arbetsförmedlingen
(emma.johansson@arbetsformedlingen.se) 

Beredningsgrupp

Eva Bremer
Monica Johansson
Håkan Olsson
Kristina Wolffbrant 
Robert Olsson
Anders Svensson
Mattias Marvén
Johan Wallquist
Ann-Sofie Hjortmar
Carin Svärdh
Sara Gustavsson