SVS

Uppdrag

Samordningsförbundet Västra Skaraborgs
uppdrag är att:

  • Finasiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att öka deltagarnas aktivitets- och arbetsförmåga.  
  • Stödja samverkan mellan samverkansparterna.

    Vår vision och värdegrund
    Vi skapar möjligheter!
    Vi samordnar våra resurser för att ta tillvara och utveckla individens förmågor genom att sätta individen i fokus och vara nytänkandeengagerade och tillåtande!
Samordningsförbundet Västra Skaraborg finansieras gemensamt av våra partners: Essunga, Götene, Lidköping, Skara och Vara kommuner, Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Kansli

Christel Martinsson
Förbundschef
christel.martinsson@svsfinsam.se

Amanda Hermansson
Kommunikatör
amanda.hermansson@svsfinsam.se

Veronica Witte
Projektledare Kick Off
veronica.witte@svsfinsam.se

Ann-Sofie Lövgren
Utbildningsledare Kick Off
ann-sofie.lovgren@svsfinsam.se

Styrelse

Gunilla Druve Jansson, ordf - Västra Götalands regionen
Louise Ahlgren, vice ordf - Försäkringskassan
Ulla-Karin Cannervik - Arbetsförmedlingen
Catharina Åslund - Essunga kommun

Ersättare
Lars Waldefeldt - Götene kommun
Lena O Jenemark - Lidköpings kommun
Ewa Karlsson - Skara kommun
Ulf Genitz - Vara kommun
Karl Wiktorsson - Västra Götalandsregionen
Louise Samuelsson - Försäkringskassan
Sofia Melin - Arbetsförmedlingen

Beredningsgrupp

Sara Kristiansson
Sofia Palcic
Jasmin Julardzija
Kristina Wolffbrandt
Monica Johansson
Håkan Olsson
Carl Marvén
Eva Bremer
Jonas Lundquist
Sofia Melin
Helen Svensson