SVS

Vi följer utvecklingen kring covid-19

Vi på Samordningsförbundet Västra Skaraborg följer utvecklingen kring covid-19 noggrant, och håller bland annat digitala möten i stor utsträckning för att minska risken för smittspridning. Vi vill på ett ansvarsfullt sätt ändå bedriva vår verksamhet så normalt som möjligt. Vi står därför i tät dialog med våra samverkansparter, och strävar efter att våra insatser ska kunna fortlöpa så länge det går under rådande nationella rekommendationer. Där det behövs anpassningar försöker vi ställa om istället för att ställa in.

Allmänna riktlinjer för att minska smittspridning

Information om händelseutvecklingen av covid-19 uppdateras kontinuerligt och finns att läsa på följande webbplatser:
Folkhälsomyndigheten
1177
Smittskydd Västra Götaland
Krisinformation
Försäkringskassan

Har du förkylningssymtom ska du stanna hemma. Det gäller även om symtomen bara är lindriga.
Om du inte har några symtom men vill ställa frågor om covid-19 ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13.